ارتباط با ما

office-phone-icon-RTGnBLbTL  برای نمایش اطلاعات تماس روی لینک روبرو کلیک کنید

مطالب سایت

پروژه ها
با توجه به سوابق فعالیت مدیرعامل و برخی مدیران که از سال 1370 الی 1381 در شرکت کنترل ترافیک تهران)وابسته به شهرداری تهران) فعالیت داشته¬اند می¬توان گفت اولین اقدامات و پروژه¬های سیستم¬های حمل و نقل هو
ادامه مطلب...
پروژه ها
مشاوره، طراحی و تهیه اسناد فنی پروژه های ITS (شهرستان شهریار)
مشاوره، طراحی و تهیه اسناد فنی پروژه های ITS (شهرستان شهریار)
مشاوره، طراحی و تهیه اسناد فنی پروژه های ITS (شهرستان شهریار)
مشاوره شبکه فیبرنوری و شبکه نظارت تصویری
مشاوره شبکه فیبرنوری و شبکه نظارت تصویری
مشاوره شبکه فیبرنوری و شبکه نظارت تصویری (فاوا شهرداری کرج)
هوشمند سازی معابر شهر اهواز
هوشمند سازی معابر شهر اهواز
هوشمند سازی معابر شهر اهواز
آمار برداری ترافیکی (تردد شمار) و تفکیک وسایل نقلیه در 17 مقطع از محدوده منطقه 12 تهران
آمار برداری ترافیکی (تردد شمار) و تفکیک وسایل نقلیه در 17 مقطع از محدوده منطقه 12 تهران
آمار برداری ترافیکی (تردد شمار) و تفکیک وسایل نقلیه در 17 مقطع از محدوده منطقه 12 تهران
مطالعه ، طراحی ، معماری فیزیکی و تدوین مشخصات فنی عمومی ، معماری سازمانی مرکز مدیریت راههای استان تهران
مطالعه ، طراحی ، معماری فیزیکی و تدوین مشخصات فنی عمومی ، معماری سازمانی مرکز مدیریت راههای استان تهران
مطالعه ، طراحی ، معماری فیزیکی و تدوین مشخصات فنی عمومی ، معماری سازمانی مرکز مدیریت راههای استان تهران
مشاوره و نظارت فنی بر پروژه آماده سازی و هوشمند سازی 24 تقاطع شهر اهواز
مشاوره و نظارت فنی بر پروژه آماده سازی و هوشمند سازی 24 تقاطع شهر اهواز
مشاوره و نظارت فنی بر پروژه آماده سازی و هوشمند سازی 24 تقاطع شهر اهواز